Endringer i gamblingloven vil påvirke deg

NettCasinos Blogg Endringer I Gamblingloven
av Olav Hansen
16/02/2021
Den nye gamblingloven i Norge

Den nye, felles gamblingloven i Norge har fått både støtte og litt motbør, alt etter hvem du spør. Lotteritilsynet er veldig glade for lovendringene, som samler de tre tidligere lovene om pengespill i ett og samme regelverk. Dette vil gjøre ting mer oversiktlig.

Hvorfor endres lovverket?

Gambling og pengespill er i stadig utvikling, og den gamle loven dekket ikke alle de nye formene for pengespill som har dukket opp i de senere årene. Ulike lovendringer og regler har kommet, men de har ikke blitt samlet i et helhetlig regelverk, derfor har det vært mangelfullt. Målet med den nye felles loven er å gjøre ting mer oversiktlig og styrke innsatsen mot spilleavhengighet i Norge. De tre lovene som gjaldt tidligere, var Totalisatorloven, Loven om pengespill og Lotteriloven. Nå blir altså disse tre lovsettene samlet under samme lovverk. Det er allerede forbudt å tilby pengespill rettet mot norske spillere uten myndighetenes tillatelse. Dette nevnes i Enerettsmodellen. Selv aktører som har lov til å tilby spill til nordmenn må forholde seg til strenge regler og ansvarlige spill.

Fordelene med det nye regelverket

I tillegg til at det blir mer oversiktlig med bare ett regelverk, vil endringen gjøre det lettere å tilpasse regelverket når det kreves. Loven skal sikre at pengespill bare foregår på lovlige måter, og gir staten bedre kontroll over spillmarkedet, samtidig som lovverket skal sikre at nordmenn har tilgang til et ansvarlig spilltilbud. Lovverket skal dessuten sikre økt forbrukertrygghet, beskytte utsatte grupper og forhindre at kriminelle og private aktører tjener penger på gambling i Norge. Forslaget ble oversendt til EU-kommisjonen for godkjenning før det eventuelt trer i kraft.

Hvem er imot det nye regelverket?

Naturlig nok er det de som rammes som er imot de nye reglene. Dette gjelder for eksempel utenlandske spillselskaper, som i mange år har kjempet for å få lisensmuligheter i Norge. Den nye loven vil utelukke dette, og det er et tilbakeslag for spillselskaper og bookmakere som opererer utenfor Norge. De har allerede fått et tilbakeslag gjennom loven som skal hindre reklame for utenlandske pengespill på norsk TV. Der har regelverket blitt strammet inn og gjort tydeligere, og mange har nok allerede lagt merke til at det dukker opp langt færre casinoreklamer enn tidligere. Lovendringene gir Lotteritilsynet et bedre verktøy for å hindre ulovlige pengespill på utenlandske nettsider. Nettleserne kan bli pålagt å varsle brukerne om at siden de ønsker å besøke tilbyr spill som er ulovlige i henhold til norsk lov. Dette er allerede innført i flere land, og skal blant annet bidra til at folk får en bedre forståelse av hvilke spill som er lovlige og ulovlige.

Straffereaksjoner mot spilltilbydere og banker

Det blir også foreslått å ilegge overtredelsesgebyrer ved overtredelser av det nye lovverket, for eksempel dersom et utenlandsk nettcasino sender ulovlig reklame på norsk TV. Banker og finansinstitusjoner kan også bli ilagt gebyrer dersom de bryter betalingsformidlingsforbudet, som forbyr videreformidling av betalingstransaksjoner til utenlandske spillselskap.

Vil pengespillreklame forsvinne fra skjermen?

Lotteritilsynet gjennomførte en undersøkelse i 2018, som viste at 75 % av nordmenn misliker pengespillreklame på TV. Og hele 60 % av de spurte var usikre på hvilke aktører som har lov til å tilby pengespill til norske spillere. En av tingene som påpekes er at utenlandske spillselskap bevisst bruker TV-reklame for å framstå som lovlige aktører. Når spillerne har opprettet casinokonto, blir markedsføringen mer personlig og noen ganger aggressiv, og dette kan være et stort problem for personer med spilleavhengighet. Nå får de utenlandske spillselskapene færre muligheter til å markedsføre spillene sine, og Lotteritilsynet mener at også Norsk Tipping kan bli nødt til å redusere markedsføringen sin. De skal ikke markedsføre seg mer enn høyst nødvendig. Derfor kommer du til å merke stor nedgang i spillreklame på TV.

Hvilke andre endringer vil du merke?

Som spiller, kommer du nok ikke til å merke så store endringer dersom regelverket blir innført. Endringene betyr for eksempel ikke at det kommer nye, lovlige aktører inn i det norske spillmarkedet. Det er fortsatt bare Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som vil ha lisens fra norske myndigheter til å tilby pengespill. Bare casinospill som tilbys gjennom Norsk Tipping er inkludert i det nye regelverket. Det blir ikke åpnet for lisens til utenlandske spillselskap, og det foreslås til og med at Norsk Tipping skal navngis i dokumentet som det eneste selskapet som kan tilby casinospill i Norge. Spillmonopolet vil altså fortsette, bare under ett felles lovverk.

Det er knyttet litt usikkerhet til hva som blir gjeldende for lootbokser i dataspill. I tilfeller der premien bare kan omsettes i selve spillet, vil det fortsatt være lovlig med lootbokser, men departementet åpner for endringer også innenfor denne type gambling.

Beste Bonuser
av Olav Hansen
16/05/2021
Ved å abonnere godtar du våre vilkår og personvernregler.
Du kan når som helst melde deg av!
Copyright © 2024, Nett Casinos | Encyclopedia