Gamblinglover i Norge

Oversatt fra engelsk av A-M Nordheim 2019

I Norge reguleres pengespill av tre lover, kalt Totalisatorloven, Pengespilloven og Lotteriloven. Totalisatorloven regulerer spill på hestesport, Pengespilloven gir Norsk Tipping eneretten til å drive med oddsspill og andre pengespill, og Lotteriloven regulerer alt som kalles lotteri.

Lotteriloven sier at du ikke kan arrangere lotterier uten autorisasjon, og at formålet med lotteriet må være humanitært eller sosialt nyttig.

Lotteri omfatter også aktiviteter som casinospill på nettet, dersom disse spilles med ekte penger. Denne typen spill er sjansebasert, altså tilfeldige, og alle spill av denne typen er forbeholdt Norsk Tipping. Loven forbyr å tilby, markedsføre eller distribuere denne typen spill uten tillatelse fra norske myndigheter. Forbudet gjelder bare spillaktiviteter som foregår innenfor landets grenser, eller i tilfeller der utenlandske aktører retter seg bestemt mot norske spillere.

Norge har også lover som regulerer bestemte områder innenfor pengespill, som spilleautomatloven, bingoloven og forbud mot pengeoverføringer til utenlandske spillselskap. Utenlandske nettcasinoer har benyttet seg av en tredjepart for å gjennomføre pengeoverføringer, men den norske stat leter også etter disse tredjepartene, for å hindre pengeoverføringer via kontoene deres og videre til spillselskap.

==Lisens for pengespillselskap==

Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har enerett til å tilby pengespill til norske spillere, derfor kan ikke utenlandske spillselskap søke om lisens for å tilby spillene sine i Norge. Pengespill er ulovlig uten tillatelse fra norske spillmyndigheter.

Private organisasjoner kan søke om autorisasjon for å arrangere lotterier, poker eller bingospill under bestemte begrensninger, dersom formålet er å samle inn penger til humanitære eller samfunnsnyttige formål nasjonalt, regionalt eller lokalt. Det er for eksempel begrensninger på omsetning, og det er ikke tillatt å benytte en kommersiell tredjepart til å gjennomføre lotteriet.

Basar er en annen aktivitet som kan tillates, dersom ingen lodd selges på forhånd, arrangementet foregår over bare én dag, og ingen premier er verdt mer enn 1000 kroner. Loddprisen kan dessuten ikke være over 5 kroner og totalverdien av alle gevinster må være under 40 000 kroner.

Private pokerspill kan også arrangeres på lovlig måte, dersom spillet foregår i et privat hjem, ikke er organisert, og har mindre enn ti spillere, som kjenner hverandre. Det er ikke lov å satse mer enn totalt 1000 kroner per person. For bingo gjelder det også en rekke regler, som blant annet sier at minst 15 % av inntekten må gå til en autorisert organisasjon.

==Utenlandske spillselskap==

Det er forbudt for utenlandske spillselskap å tilby pengespill til norske spillere, og det er også forbudt å markedsføre slike pengespill i Norge. Men loven blir ikke håndhevet i praksis, ettersom denne typen reklame sendes på TV-kanaler som sender fra andre land. Da følger TV-kanalen reglene som gjelder i det landet de sender fra, og unngår dermed norsk lov. Men norske myndigheter har sendt ut administrative ordrer flere ganger når de har ment at markedsføringen rettet seg spesifikt mot norske spillere. Norske myndigheter har allerede stanset reklamekampanjer som har rettet seg spesielt mot norske spillere, og flere slike saker ventes å komme.

==Skattepliktige gevinster==

Mange gevinster er skattepliktige. Dersom du vinner pengepremier på mer enn 10 000 kroner, skal du betale 23 % skatt av disse gevinstene. Det finnes enkelte unntak fra denne regelen, slik som gevinster fra Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, som er skattefrie. Dette unntaket kan i enkelte tilfeller også gjelde for gevinster fra spill og lotterier i andre land, dersom pengene er vunnet på spill som ligner på lovlige norske spill, og dersom spillene er statlig regulerte i det aktuelle landet.

Hvis du er profesjonell spiller, kan du få gevinstene godkjent som inntekt, men det er svært få norske spillere som er omfattet av denne regelen. Da må du i så fall få det meste av inntekten din fra spill, og ha dette som jobb, men det er jo ikke så mange som lever av å spille casinospill, oddsspill eller poker.

==Pengespill på nettet==

Det skilles ikke mellom landbaserte og nettbaserte pengespill i den norske lovgivningen. Det er bare Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som kan tilby nettbasert gambling i Norge, og det er ingen åpning for å gi lisens til utenlandske spillselskap. Norsk Tipping tilbyr også casinospill som spilleautomater og bordspill. Disse er lovlige, og overskuddet går til idrett og kultur, som med de andre spillene til Norsk Tipping.  Det er derimot forbudt for utenlandske foretak å tilby slike spill til norske spillere.

Til tross for at det er forbudt å tilby casinospill til norske spillere, så er det ikke ulovlig for norske spillere å spille på utenlandske nettsider. Disse nettsidene kan også lovlig tilby spill til norske spillere dersom de har lisens i et EU-land. Norske myndigheter overvåker ikke de utenlandske spillsidene, og spillerne kan spille der på egen risiko. De utenlandske nettselskapene har derimot ikke lov til å rette seg spesielt mot norske spillere. Når norske myndigheter skal vurdere om spillselskapene retter seg mot norske spillere, ser de blant annet på om disse nettsidene tilbyr norsk valuta som innsats på spillene, om nettsiden er på norsk og om de har norsk kundestøtte.

==Spillegjeld==

Som hovedregel kan ikke skyldneren tvinges til å betale gamblingrelatert gjeld. Dette gjelder enten spilleren var klar over at spillene var ulovlige eller ikke. Dersom gjelden er opparbeidet gjennom et lån, kan ikke lånet kreves inn dersom kreditoren visste at lånet gikk til gambling. Det er utlånerens ansvar å sørge for at lånet ikke går til ulovlige spill.

==Lovendringer på gang==

Det kan komme lovendringer angående hvitvasking av penger og gambling. For å begrense nordmenns spilling hos utenlandske casinoer, har det blitt foreslått et forbud mot betaling til gamblingselskap uten autorisasjon. Formålet er å hindre pengeoverføringer gjennom tredjepart i Norge, og klargjøre at pengeoverføringer til og fra utenlandske spillselskaper er forbudt på generelt grunnlag. Dersom forslaget blir vedtatt, får betalingstilbyderne et mye større ansvar, og myndighetene vil få muligheten til å stanse både direkte pengeoverføringer til nettcasinoer, og indirekte overføringer gjort gjennom mellomledd. Forslaget inneholder også et forlag om at alle finansinstitusjoner må finne og stanse alle pengeoverføringer som skal til spillselskap. Disse lovendringene er ennå ikke vedtatt, men myndighetene jobber for å stramme inn reglene angående pengetransaksjoner til utenlandske spillselskap. Så dersom du liker å spille casinospill på nettet, gjelder det å følge med på det som skjer på dette området.

All rights reserved © 2021 Nett Casinos